Járműfejlesztési Tanszék - Audi Hungaria Járműmérnöki kar

Felhívás 3 PhD hallgatói pozíció betöltésére a járműfejlesztés terén

A győri Széchenyi István Egyetem Járműfejlesztési Tanszéke felvételt hirdet 3 nyitott PhD hallgatói témára, amelyek a járművek rezgés- és akusztikai jellemzőinek numerikus módszerekkel való meghatározásának kutatásával foglalkoznak.  A kutatás célja olyan újszerű szimulációs módszerek kifejlesztése, amelyek elősegítik a járművek zaj- és rezgés- jellemzőinek pontos megjóslását a tervezési folyamat korai szakaszaiban. 

A kutatás az Audi Hungária Járműfejlesztési részlegével szoros együttműködésben valósul meg, s így jellegénél fogva az alkalmazott kutatásra fókuszál.  A PhD hallgatók mind szimulációs, mind pedig kísérleti kutatómunkát végeznek, amelyekhez világszínvonalú szimulációs és kísérleti eszközök állnak rendelkezésre az Audi Hungariának köszönhetően. A három doktori téma egy kialakítás alatt lévő kutatócsoport szerves részeként és szakmai koordinációja mentén valósul meg, Dr. Feszty Dániel vezetésével, akinek 20 éves külföldi kutatói-oktatói tapasztalata biztosítja a nemzetközi szinten is versenyképes kutatói eredmények elérését a PhD hallgatók számára.

A kutatócsoportba felvételt nyerő jelöltekkel 5 éves időtartamú szerződést köt a Járműfejlesztési Tanszék, versenyképes anyagi juttatás ellenében.  A kutatás eredményeit a hallgatók a legrangosabb nemzetközi tudományos fórumokon adhatják elő, valamint várhatóan lehetőség adódik külföldi tanulmányutakon való részvételre is.

A kutatás megkezdése 2017 szeptember – 2018 január között várható. Az ideális jelöltek gépészmérnöki – vagy ahhoz szorosan köthető - mesterfokú diplomával és kiemelkedő motivációval rendelkeznek. A sikeres jelölteknek a mesterfokú diplomát legkésőbb a fent jelzett kezdési időpontig kell megszerezniük. Az angol vagy német nyelv társalgási szintű ismerete előnyt jelent. A meghirdetett helyekre kiválasztott jelöltekkel a Járműfejlesztési Tanszék szerződést köt, amely a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolája felvételijének sikeres teljesítéséhez kötött.

Jelentkezni egy max. 1 oldalas motivációs levéllel, valamint egy angol vagy magyar nyelvű szakmai életrajzzal lehet emailben az alábbi elérhetőségen:

Dr. Jakubík Tamás egyetemi docens

Tanszékvezető
Járműfejlesztési Tanszék
Audi Hungaria Járműmérnöki Kar
Széchenyi István Egyetem
Egyetem tér 1.
9026 Győr
Email: jakubik.tamas@sze.hu

A szakmai életrajznak tartalmaznia kell az alapképzés valamint a mesterképzés során elért tanulmányi átlagokat (a tanulmányi évekre lebontva), a szakdolgozat és a diplomamunka témáinak rövid leírását és az erre kapott értékelést, valamint a tanulmányokon felül szerzett szakmai tapasztalatot/érdeklődést, azaz pl. az esetlegesen elnyert ösztöndíjakat, a tanulmányi versenyeken elért eredményeket, a mérnöki hallgatói csapatokban (pl. Formula Student) betöltött szerep vagy demonstrátori tevékenység  leírását, ipari tapasztalatot vagy más idevágó információt, amely alapján a jelölt motivációjáról, elkötelezettségéről, és kiválóságra törekvéséről teljes kép alkotható.    

Jelentkezési határidő: 2017. május 31. vagy amíg a helyek betöltődnek.

A  felvázolt kutatás megvalósulása – s ezáltal értelemszerűen a PhD hallgatói pozíciók véglegesítése is – folyamatban levő költségvetési jóváhagyás függvénye. Erről a döntés várhatóan a jelentkezési határidőig születik meg. 

Kiegészítő információk

A Győrben működő Audi Hungaria a németországi Audi AG teljes tulajdonú leányvállalata. A 2016-os évben közel 11 500 munkatársat alkalmozott és mind motorgyártással, mind pedig járműgyártással foglalkozik. További  információért kérjük látogassa meg a következő linket: www.audi.hu/hu/

A Járműfejlesztési Tanszék egyike  az Audi Hungaria közreműködésével a Széchenyi István Egyetemen létrehozott tanszékek közül. Oktatói gárdáját a főállású alkalmazottak mellett az Audi Hungaria, valamint az Audi németországi központjának kutatómérnökei alkotják. Az ezen a tanszéken létrehozott ART Formula Student csapat Magyarország legsikeresebb ilyen kategóriájú versenycsapata. További információ: www.ahjft.hu

Dr. Feszty Dániel jelenleg a kanadai Carleton University docense és a Járműfejlesztési Tanszék vendégoktatója. További információért kérjük látogassa meg a következő linket: www.feszty.com

A Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolájának felvételi feltételei elérhetőek ezen a linken